Tuulikki Juusela Oy / WomCo Ltd

MENTOROINTI - AVAIN HENKILÖSTÖN JA TYÖORGANISAATION LAADUKKAASEEN KEHITTÄMISEEN

Niin yritysten kuin julkisyhteisöjenkin kilpailu- ja markkinointitekijänä hyvin hoidettu henkilöstöjohtaminen on avainasemassa. Hyvään henkilöstösuunnitelmaan, tarkoituksenmukaiseen rekrytointiin ja jatkuvaan henkilöstön työkyvyn ja osaamisen kehittämiseen on entistä tärkeämpää panostaa.

Mentorointi tarkoittaa kokeneen, arvostetun ja yleensä vanhemman työntekijän antamaa asiantuntija-apua nuoremmalle, uransa alkuvaiheessa olevalle työntekijälle. Mentorointisuhde muotoutuu yksilöllisesti ja merkitsee mentoroitavan kehittymistä työntekijänä.

Mentorointia on käytetty henkilöstön kehittämiseen Yhdysvalloissa erityisesti liike-elämässä. Yritysmentoreita käytetään isoissa organisaatioissa systemaattisesti ja ideana on auttaa eteenpäin pystyviä ja lupaavia työntekijöitä sekä avata heille etenemismahdollisuuksia.

Alkuinnostuksen jälkeen tuli pettymyksiä: ei löytynyt sopivia ja halukkaita mentoreita, henkilökemiat eivät pelanneet jne. Viime vuosina mentorointia on kuitenkin taas alettu soveltaa pedehdyttämisessä ja uralla etenemisessä, nyt myös julkishallinnnossa.

Suomessa liike-elämän lisäksi mm. korkeakoulut ja julkishallinto ovat toteuttamassa mentorointiprosesseja. Myös monissa yrittäjäkoulutusohjelmissa on tukena ollut mentorointi.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat mentorointiin ja sen mahdollisuuksiin oman organisaation kehittämisessä. Koulutus tutustuttaa osallistujat mentoroinnin periaatteisiin ja prosesseihin, lisää käytännön esimerkkien kautta osallistujien näkemystä mentoroinnin monista mahdollisuuksista ja antaa valmiuksia kehittää ja läpiviedä oman organisaation mentorointiprosessi.

TOTEUTUSTAPA JA SISÄLTÖ

LÄHIOPETUSPÄIVIEN TEEMOJA

TAKAISIN PÄÄSIVULLE